Kurullar

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
Türk Nöroloji Derneği Başkanı

 
Kongre Bilimsel Kurulu 
Prof. Dr. Mehmet Ali Akalın 
Prof. Dr. Ayşe Altıntaş 
Prof. Dr. Ethem Murat Arsava 
Prof. Dr. Betül Baykan 
Prof. Dr. Nerses Bebek 
Prof. Dr. Cavit Boz 
Prof. Dr. Raif Çakmur 
Prof. Dr. Neşe Çelebisoy 
Prof. Dr. Turgay Dalkara 
Prof. Dr. Gülşen Akman
Prof. Dr. Feza Deymeer 
Prof. Dr. Babür Dora 
Prof. Dr. Bülent Elibol 
Prof. Dr. Füsun Ferda Erdoğan 
Prof. Dr. Levent Güngör 
Prof. Dr. Fethi İdiman 
Prof. Dr. Egemen İdiman 
Prof. Dr. Levent Ertuğrul İnan 
Prof. Dr. Tülay Kansu 
Prof. Dr. Reha Kuruoğlu
Prof. Dr. Hatice Mavioğlu 
Prof. Dr. Sevim Erdem Özdamar
Prof. Dr. Atillla Özcan Özdemir
Prof. Dr. İbrahim Öztura 
Prof. Dr. Yeşim Parman 
Prof. Dr. Yakup Sarıca 
Uzm. Dr. Gökçem Yıldız Sarıkaya
Prof. Dr. Kaynak Selekler 
Prof. Dr. Aksel Siva 
Prof. Dr. Hadiye Şirin 
Prof. Dr. Ersin Tan 
Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer 
Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu 
Prof. Dr. Burhanettin Uludağ 
Prof. Dr. Kubilay Varlı 
Prof. Dr. Jale Yazıcı 
Prof. Dr. Görsev Yener

 

Çalışma Grupları
Algoloji Bilimsel Çalışma Grubu
Başağrısı Bilimsel Çalışma Grubu
Beyin Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma Grubu
Çocuk ve Ergen Nörolojisi Bilimsel Çalışma Grubu
Demans ve Davranış Nörolojisi Bilimsel Çalışma Grubu 
Epilepsi Bilimsel Çalışma Grubu
Genç Nörologlar Çalışma Grubu
Girişimsel Nöroloji Bilimsel Çalışma Grubu
Hareket Bozuklukları Bilimsel Çalışma Grubu
Klinik Nörofizyoloji EEG/EMG Bilimsel Çalışma Grubu
Multipl Skleroz Bilimsel Çalışma Grubu
Nöro-Behçet Bilimsel Çalışma Grubu
Nöroepidemiyoloji Bilimsel Çalışma Grubu
Nörogenetik Bilimsel Çalışma Grubu
Nöroimmünoloji Bilimsel Çalışma Grubu
Nörolojik Hastalıklarda Sağlıkta Yaşam Kalitesi Bilimsel Çalışma Grubu
Nörolojik Yoğun Bakım Bilimsel Çalışma Grubu
Nöromodülasyon Bilimsel Çalışma Grubu
Nöromüsküler Hastalıklar Bilimsel Çalışma Grubu
Nöro-nutrisyon Bilimsel Çalışma Grubu
Nörorehabilitasyon Çalışma Grubu 
Nöro-oftalmoloji/Nöro-otoloji Bilimsel Çalışma Grubu
Nörosonoloji Bilimsel Çalışma Grubu
Nöropatik Ağrı Bilimsel Çalışma Grubu
Uyku bozuklukları Bilimsel Çalışma Grubu 
Yürüme ve Denge Bozuklukları Bilimsel Çalışma Grubu
 

Eposta Adresiniz:
Adınız: